पोस्ट्स

ऑगस्ट, २०२१ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

पुणेकर आणि शास्त्रज्ञ

*एक गर्विष्ठ शास्त्रज्ञ* - तुम्ही मला देव दाखवा *पुणेकर* - तुम्ही मला ऑक्सिजन दाखवा *शास्त्रज्ञ* - थोड्यावेळ श्वास रोखून धरा म्हणजे तुम्हाला ऑक्सिजन काय आहे ते कळेल *पुणेकर* - तुम्ही थोडा जास्त वेळ श्वास रोखून धरा म्हणजे तुम्हाला देव दिसेल 😂😂 ============================= याला उत्तर  *शास्त्रज्ञ* - तुम्ही मला देव दाखवा. *पुणेकर* - तुम्ही मला ऑक्सिजन दाखवा. *शास्त्रज्ञ* - थोड्यावेळ श्वास रोखून धरा म्हणजे तुम्हाला ऑक्सिजन काय आहे ते कळेल. *पुणेकर* - तुम्ही आणखी थोडा जास्त वेळ श्वास रोखून धरा म्हणजे तुम्हाला देव दिसेल. *शास्त्रज्ञ*- मी सांगितलेल्या पद्धतीने ऑक्सिजनचे अस्तित्व  समजून घेतलेली लाखो उदाहरणे आहेत...  पण तुम्ही सांगितलेल्या पद्धतीने देव दिसल्याचे एकही उदाहरण नाही.😂😜😂 (अग्रेषित)
 *राखी विकत त्यांच्याकडूनच घ्या* *जे रक्षाबंधन साजरे करतात* *वाक्य लहान अर्थ महान* 🙏 *हिंदू धर्मरक्षक* 🙏 ======================== या पोस्टला उत्तर *राखी विकत त्यांच्याकडूनच घ्या* *जे रक्षाबंधन साजरे करतात आणि त्यांचाकडून सुद्धा घ्या जे साजरे करीत नाही…* *त्यांनाही कळू द्या रक्षाबंधनाचा खरा अर्थ...* *वाक्य लहान पण मानवतेचा अर्थ महान* 🙏 *जय संविधान* 🙏