पोस्ट्स

मे, २०१८ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

खडे टाकणारा देव

इंजिनिअर व मजूर आपल्या देशातील जवळपास 99 टक्के देवभक्तांचा व देवाला गुंड ठरवून त्याचा अपमान करणारी ही वरील पोस्ट तर्कदुष्ट सुद्धा आहे. कारण : 1) यात इंजिनियरला ‘देव’ व मजुराला देवाकडे लक्ष न देणारा ‘भक्त’ असे कल्पिले आहे. ही कल्पनाच मुळात तर्कदुष्ट व गैरलागू आहे. इथे इंजिनियरला मजुराकडून काही काम करून घेण्यासाठी त्याचे लक्ष वेधून घ्यायचे आहे. खरे तर अशा ठिकाणी एक घंटा लावलेली असतांना (जिचा दोर किंवा बटन वरती असते व त्याची गरज नेहमी भासते) ती वाजवायचे सोडून नाणी व नंतर खडा फेकणारा इंजिनियररूपी ‘देव’ मूर्ख व बिनडोक वाटतो. त्याने आधीच खडा फेकायचा होता ना! इथे मजूर शहाणा वाटतो. कारण लक्ष वेधून घेण्यासाठी कोणी पैसे फेकत नाही हे ज्ञान त्याला आहे व म्हणून तो पैसे उचलतो व खडा पडल्यावर लक्ष देतो. 2) देवाला सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, दयाळू, ‘चोच दिली आहे तर चारा देणारा’, वगैरे मानले जाते. परंतु, आपल्याकडे लक्ष आकर्षित करून घेण्यासाठी देव, माणसाच्या आयुष्यात संकटाचा खडा टाकतो असे पोस्ट मध्ये लिहलेले आहे. असे असेल तर, ‘माझ्याकडे लक्ष दे, नाहीतर घालतोच तुला संकटात!’ अशी प्रवृत्ती अस

विज्ञान आणि अध्यात्म यातील फरक

......... || जय हरी || .........   " विज्ञान आणि अध्यात्म यातील फरक" *या पोस्टला उत्तर (कंसात)* 1. विज्ञान प्रयोगातून विकसित होते, अध्यात्म योगातून प्राप्त होते. (विज्ञान केवळ प्रयोगातूनच नाही तर निरीक्षणातून, चिकित्सेतून निर्माण होते, अध्यात्म काल्पनिकतेतून निर्माण होते.) 2. विज्ञानासाठी साधने वापरली जातात, अध्यात्मासाठी साधना वापरली जाते. (विज्ञानसाठी केवळ साधनेच नाही तर डोकेही वापरले जाते, अध्यात्मात डोके अजिबात वापरले जात नाही.) 3. विज्ञानामध्ये शोध आहे, अध्यात्मामध्ये बोध आहे. (विज्ञानात शोध आहे तसेच शोधाची चिरफाड ही आहे, अध्यात्मामध्ये बाळबोधपणा आहे.) 4. विज्ञानामध्ये तत्त्वपरिक्षा आहे, अध्यात्मामध्ये सत्त्वपरिक्षा आहे. (विज्ञानात केवळ तत्व परिक्षाच नाही तर समग्र चिकित्सा आहे, अध्यात्मामध्ये सत्व-परीक्षेचे व्यक्ति-सापेक्ष ढोंग आहे.) 5. विज्ञानामध्ये व्यासंग आहे, अध्यात्मामध्ये सत्संग आहे. (विज्ञानात व्यासंग आणि शोधाचा ध्यास आहे, अध्यात्मामध्ये सम-दांभिकांचा सत्संग नावाचा सहवास आहे.) 6. विज्ञानामध्ये कर्तृत्व आहे, अध्यात्मामध्ये दातृत्व आ